Новини

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України має честь запросити Вас до участі в Міжнародній конференції «Інтервенційне лікування болю», яка відбудеться в Києві 16-17 травня 2019 року.

Хронічний біль є значною проблемою нинішнього суспільства. У країнах Європи кожна п’ята особа повідомляє про наявність хронічного болю помірної або високої інтенсивності, який у третині випадків не полегшується в результаті лікування.

У відповідь на цей виклик з середини 20-го сторіччя почав свій розвиток новий напрям медицини, який на початку століття нинішнього було офіційно визнано в розвинутих країнах під назвою «Медицина болю». Суттєвою частиною медицини болю є інтервенційне лікування – застосування сучасних малоінвазивних технік.

Метою нашої конференції ми бачимо об’єднання зусиль українських ентузіастів медицини болю для ефективного впровадження її принципів і досягнень в українську медичну практику. Поділитися своїм досвідом ми запросимо провідних експертів у галузі інтервенційного лікування болю як із-за кордону, так і з України. Великою честю для нас буде мати лекторами лікарів українського походження, які зробили кар’єру в країнах Заходу і воліють передати нам свій досвід.

Більш докладну інформацію про реєстрацію на наш захід, місце проведення та програму Ви дізнаватиметеся на веб-сторінці конференції за посиланням http://rimon.in.ua/ipain2019/

Заява Адміністративної ради Всесвітньої WFNS та Почесних Президентів WFNS з приводу пересадки голови
23 жовтня 2017 р.

На сьогодні виконати пересадку голови технічно можливо. В даний час це лише встановлює церебральний кровообіг шляхом анастомозу необхідних судинних систем між головою та шиєю людського тіла. Однак, у зв'язку з тим фактом, що при такій процедурі відбувається пересадка спинного мозку, голова не встановлює нервового з'єднання з тілом. Доки ми не зможемо досягти повної нейрорегенерації спинного мозку після його пересадки, така трансплантація голови не є етично прийнятною, а також, з наукової точки зору, - безглузда. З етичної точки зору ми, лікарі, повинні врахувати, що будь-яка хірургічна процедуру, яка не виконується для користі пацієнту, але виконується з метою створення уваги ЗМІ  - повинна бути відхилена будь-якими офіційними організаціями.
Franco Servadei , President WFNS, Italy
Christopher Loftus, First Vice President, USA
Young Wang Tu, Past President WFNS, Taiwan
Marcos Masini, Secretary, Brazil
Akio Morita, Assistant Secretary, Japan
Amir Samii, Treasurer, Germany
Najia El Abbadi, Assistant Treasurer, Morocco
Miguel A. Arraez, Chairman of WFNS Foundation, Spain
Majid Samii, Honorary President, Germany
Hildo Azevedo, Honorary President,
Brazil  Armando Basso, Honorary President, Argentina
Edward Laws, Honorary President, USA


Statement from the Administrative Council of the WFNS and Representative WFNS Honorary Presidents about Head Transplant
23 October 2017
Today, the technical performance to realize a head transplant is possible.  At the present time, this only establishes the cerebral blood circulation by anastomosis of the necessary vascular systems between head and neck of the human body. However, due to the fact that in such a procedure the spinal cord is transected, the head does not establish neural connection to the body.  Until we have achieved the ability for complete neuro-regeneration of the spinal cord after transection, such a head transplant is not only ethically unacceptable, but it is also - from a scientific point of view – meaningless.  From an ethical point of view, we physicians must consider any surgical procedure that is not performed to benefit the patient - but is performed with the sole purpose of creating media attention - must be rejected by any and all official organizations.
Franco Servadei , President WFNS, Italy
Christopher Loftus, First Vice President, USA
Young Wang Tu, Past President WFNS, Taiwan
Marcos Masini, Secretary, Brazil
Akio Morita, Assistant Secretary, Japan
Amir Samii, Treasurer, Germany
Najia El Abbadi, Assistant Treasurer, Morocco
Miguel A. Arraez, Chairman of WFNS Foundation, Spain
Majid Samii, Honorary President, Germany
Hildo Azevedo, Honorary President,
Brazil  Armando Basso, Honorary President, Argentina
Edward Laws, Honorary President, USA

Sapon chiefЗ глибоким сумом повідомляємо, що 4 липня 2016 року на 64-му році пішов з життя Микола Анатолійович Сапон, начальник науково-організаційного відділу Інституту нейрохірургії, відповідальний секретар Українського нейрохірургічного журналу. За 20 років на посаді відповідального секретаря Української асоціації нейрохірургів (1993-2013 рр) Микола Анатолійович зробив неоціненний внесок у становлення та розвиток Української асоціації нейрохірургів.

Микола Анатолійович був і залишиться в нашій пам’яті людиною високоінтелігентною, привітною і приємною у спілкуванні. Українська асоціація нейрохірургів висловлює щире співчуття родині, близьким і колегам покійного. Вічна пам’ять!

IMG 0001

15-16 вересня 2016 р. у древньому і славетному місті Кам’янці-Подільському за підтримки Міністерства охорони здоров’я і Національної академії медичних наук України, ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», Української Асоціації Нейрохірургів (УАН), Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств, Хмельницького обласного осередку УАН, Асоціації лікарів міста Кам’янця-Подільського, Української асоціації боротьби з інсультом відбулася щорічна науково-практична конференція нейрохірургів України з міжнародною участю «Травматичні ушкодження центральної та периферичної нервової системи».

У конференції взяли участь понад 200 учасників з 8 країн світу (Україна, Азербайджан, Алжир, Молдова, Росія, Румунія, США, Індія), було заслухано і обговорено 162 доповіді на 6 сесіях (Епідеміологія і організація спеціалізованої допомоги хворим з травматичними ушкодженнями нервової системи, Вогнепальні ушкодження нервової системи, Невідкладна допомога при нейротравмі, Реабілітація після черепно-мозкової травми: мультидисциплінарний підхід, Відновлювальна нейрохірургія при наслідках нейротравми, Новітні технології в нейрохірургії).

IMG 0002

В рамках конференції за підтримки Української асоціації боротьби з інсультом було проведено Європейську школу медсестринства «Стандартизація сестринського процесу надання медичної допомоги: професійний догляд за важкохворим пацієнтом з інсультом». Протягом цієї школи понад 100 українських медсестер отримали нові знання та навички з питань безпеки пацієнтів в сестринському процесі, стандартних операційних процедур з профілактики внутрішньолікарняної інфекції, стандартів обробки рук в сестринській практиці, сучасного ведення пролежнів, особливостей катетеризації периферичних судин у важкохворих пацієнтів

Під час конференції відбувся Пленум Української Асоціації Нейрохірургів спільно з головними позаштатними спеціалістами за спеціальностями «Нейрохірургія» та «Дитяча нейрохірургія», на якому були обговорені актуальні питання розвитку галузі та стан підготовки до VI з’їзду нейрохірургів України, який заплановано провести 12-16 червня 2017 року у м. Харкові.

Учасники конференції прийняли резолюцію, у якій зазначили, що завданнями розвитку нейрохірургічної служби в найближчий час є:
- Пріоритет в наданні допомоги при збройних пораненнях центральної і периферичної нервової системи;
- Широке застосування ефективних, малоінвазивних технологій, які забезпечують високу якість життя і є привабливими для пацієнтів;
- Єднання адміністративного контролю і впливу (МОЗ) і професійного аудиту (УАН);
- Введення резидентури з нейрохірургії за Програмою підготовки, прийнятої в країнах ЄС;
- Запровадження сучасного менеджменту в керівництві відділеннями;
- Розширення міжнародного співробітництва, участі провідних фахівців України в лекторських групах WFNS та EANS.

IMG 0004

Програмно-цільовий підхід до планування наукових досліджень за принципом соціального замовлення довів свою ефективність при реалізації галузевої (МОЗ та НАМН) науково-технічної програми «Медична допомога при черепно-мозковій травмі» (2007–2012 рр.) та Держпрограми попередження та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (2006-2010 рр.). В результаті виконання програм загальна летальність при ЧМТ знизилась у 1,32 рази (з 4,5% у 2007 році до 3,4 % у 2015 р.). Післяопераційна летальність при ЧМТ знизилась у 1,2 рази (з 9% у 2007 р. до 7,7% у 2015 р.). Смертність від інсульту, порівняно із 2006 роком, знизилась на 7,4%.

Необхідним є прийняття наступної галузевої програми, метою якої є вивчення клінічної епідеміології травми нервової системи в Україні, уточнення патогенетичних механізмів нейротравми та її наслідків, особливостей хірургічного та нехірургічних методів лікування, в тому числі методів інтенсивної терапії та реабілітації, розробка та впровадження науково обґрунтованої системи організації медичної допомоги при травмі нервової системи та її наслідках, удосконалення уніфікованих протоколів діагностики та лікування при різних видах травматичних ушкоджень нервової системи та їх наслідках.

Виправданим та ефективним (на прикладі Вінницького обласного центру цереброваскулярної нейрохірургії) є створення регіональних інсультних центрів, в яких поєднані зусилля лікарів нейрохірургів, неврологів, реабілітологів, лікарів інтенсивної терапії та фахівців із променевої діагностики, а також створення 7-9 нейрохірургічних міжрегіональних «центрів досконалості» на базі успішно функціонуючих нейрохірургічних відділень.