Дата  Місто  Назва заходу  Тематика  Матеріали заходу 
2013, 25–28 червня  Ужгород  V з'їзд нейрохірургів України  1. Нейротравма
2. Спінальна нейрохірургія
3. Судинна нейрохірургія
4. Нейроонкологія
5. Нейрохіругія дитячого віку
6. Хірургія периферичної нервової системи та відновлювальна нейрохірургія
7. Функціональна нейрохірургія
8. Нейровізуалізація 
9. Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія
10. Нейрореабілітація і якість життя хворих
11. Фундаментальні нейронауки
12. Організація нейрохірургічної служби
13. Історія та етика в нейрохірургії 
програма та збірка тез 
відео 1
відео 2
відео 3
2013, 25–26 квітня  Одеса  Симпозіум та 3-і освітні курси WFNS в Україні  Сучасні можливості нейрохірургічних технологій в нейроонкології  програмафото
2013, 18 квітня  Київ  Науково-практична конференція "Інноваційні технології в медицині" рамках IV Міжнародного медичного форуму  1. Застосування нейромодуляційних технологій в медицині. 
2. Досвід використання лінійного прискорювача в нейрохірургії. 
програмафото
2012, 26–27 вересня  Київ  Конференція нейрохірургів України «Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя» в рамках Міжнародного медичного форуму «Інновації в медицині – здоров’я нації»  1. Прогресивні технології в хірургічному лікуванні пухлин головного мозку
2. Нові підходи і технології в лікуванні черепно-мозкових ушкоджень
3. Сучасні методи і технології в спінальній нейрохірургії
4. Досвід і перспективи судинної нейрохірургії
5. Досягнення нейрохірургії дитячого віку за останнє десятиріччя 6. Досвід застосування вітчизняних нейростимуляторів у відновній нейрохірургії
7. Сучасні методи боротьби з больовими синдромами
8. Інноваційні стереотаксичні та радіаційні технології в нейрохірургії
9. Загальні проблеми сучасної нейрохірургії 
рішення конференції,фото 
2012, 6–8 вересня   Київ  5-а Міжнародна конференція з проблем судинної нейрохірургії та хірургії основи черепа     
2012, 25 травня  Київ  Нарада головних позаштатних фахівців із спеціальності «нейрохірургія» та «дитяча нейрохірургія»  1. Реформування системи підготовки спеціалістів-нейрохірургів в Україні відповідно до Європейських стандартів: що зроблено і що треба зробити
2. Реформування системи надання медичної допомоги в пілотннх регіонах України - нейрохірургічна складова
3. Завдання нейрохірургічної служби в умовах реформування медичної галузі України
4. Підсумки діяльності нейрохірургічної служби в 2011 році та перспективи її розвитку в 2012 році, рейтингова оцінка нейрохірургічних відділень 
 програма
2012, 25–27 квітня  Одеса  Курси з ендоскопічної нейрохірургії Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств     програма
2011, 27–30 вересня   Київ   Конференція "Нові технології в нейрохірургії" в рамках Міжнародного медичного форуму  1. Використання лінійного прискорювача Trilogy в нейроонкології 
2. Використання нейронавігації в нейроонкології 
3. Використання імплантованих нейростимуляторів у відновній нейрохірургії 
4. Застосування вітчизняних лікворошунтуючих систем в дитячій нейрохірургії 
5. Нові технології в судинній нейрохірургії 
6. Можливості відновної нейрохірургії при травмі спинного мозку  
рішення конференції,
пост-реліз форуму,
фото 
2011, 14–16 вересня   Судак, АР Крим  Науково-практична конференція нейрохірургів України за участю Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України  Сучасні принципи лікування нейроонкологічних захворювань. 
Перспективи розвитку функціональної нейрохірургії 
матеріали конференції,
рішення конференції 
2010, 7–8 жовтня   Партеніт, АР Крим  Науково-практична конференція нейрохірургів України за участю НДІ нейрохірургії ім. акад. М.Н. Бурденка РАМН   Проблеми реконструктивної та відновної нейрохірургії  матеріали конференції,фото 
2010, 19–21 травня   Ужгород   Робоча нарада головних позаштатних спеціалістів України із спеціальності «нейрохірургія» і «дитяча нейрохірургія»   Актуальні питання розвитку нейрохірургічної служби в умовах реформування галузі і економічної кризи   
2009, 17–18 вересня   Коктебель, АР Крим  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Нейрохірургічні аспекти діагностики та лікування нейрогенних больових синдромів  матеріали конференції 
2009, 14–15 травня  Одеса  Семінар-нарада обласних нейрохірургів України  Актуальні питання розвитку нейрохірургічної служби в регіонах України  матеріали 
семінару-наради
 
2008, 27–30 травня  Дніпропетровськ  IV з’їзд нейрохірургів України  1. Нейротравма
2. Спінальна нейрохірургія
3. Судинна нейрохірургія
4. Нейроонкологія
5. Нейрохіругія дитячого віку
6. Хірургія периферичної нервової системи та відновлювальна нейрохірургія
7. Функціональна нейрохірургія
8. Нейровізуалізація і нейроелектрофізіологія
9. Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія
10. Нейрореабілітація і якість життя хворих
11. Фундаментальні нейронауки
12. Організація нейрохірургічної служби
13. Історія та етика в нейрохірургії 
матеріали з’їзду 
2007, 27–28 вересня  Коктебель, АР Крим  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Критерії якості життя хворих після нейрохірургічних втручань  матеріали конференції 
2006, 7–8 вересня  Луцьк  Семінар-нарада обласних нейрохірургів України  1. Нозокоміальні інфекції в нейрохірургії.
2. Стандарти нейрохірургічного лікування.
3. Реформування викладання нейрохірургії згідно з Болонським процесом 
матеріали семінару-наради 
2006, 26–28 квітня  Ужгород  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Нові технології в нейрохірургії  матеріали конференції 
2005, 21–23 вересня  Тернопіль  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Актуальні питання невідкладної нейрохірургії   матеріали конференції 
2005, 2 червня  Київ  Семінар-нарада обласних нейрохірургів України  Реформування системи охорони здоров’я в Україні і завдання нейрохірургічної галузі. Сучасні підходи до стандартизації та до оцінки якості надання нейрохірургічної допомоги   
2004, 15–17 вересня  Одеса  Семінар-нарада обласних нейрохірургів України  Сучасні проблеми нейрохірургії   
2004, 17–19 травня  Харків  Конференція ортопедів-травматологів, нейрохірургів і неврологів України  Актуальні проблеми діагностики й лікування дискогенних і спондилогенних нейрокомпресійних синдромів  матеріали конференції 
2003, 24–26 листопада  Миргород  Науково-практична конференція нейрохірургів, неврологів, психіатрів та наркологів України  Питання етапності в діагностиці та лікуванні цереброваскулярних захворювань, епілепсії та болю   
2003, 23–25 вересня  Алушта, АР Крим  III з’їзд нейрохірургів України  1. Фундаментальні аспекти нейронаук в нейрохірургії.
2. Черепно-мозкова травма.
3. Пухлини головного мозку.
4. Цереброваскулярна патологія.
5. Функціональна і відновлювальна нейрохірургія.
6. Нейрохірургічна патологія дитячого віку.
7. Спінальна нейрохірургія.
8. Патологія периферичної нервової системи та больові синдроми.
9. Організаційні питання розвитку нейрохірургічної служби.
10. Історичні аспекти, мистецтво та етика в нейрохірургії. 
матеріали з’їзду 
2002, 17–19 вересня  Житомир (Дениші)  Науково-практична конференція нейрохірургів України  1. Діагностика та лікування тунельних неврологічних синдромів.
2. Проблеми діагностики та лікування стенозу хребтового каналу.
3. Наслідки впливу аварії на ЧАЕС на структури нервової системи та шляхи їх подолання 
матеріали конференції 
2002, 4–5 травня  Київ (Конче-Заспа)  Семінар-нарада обласних нейрохірургів України  Стандарти надання нейрохірургічної допомоги населенню України   
2001, 12–14 червня  Одеса  3-й Міжнародний Конгрес нейрохірургів країн Причорномор’я  1. Хірургічне лікування больових синдромів.
2. Нейрохірургія дитячого віку та хірургічне лікування вад розвитку.
3. Мініінвазивна нейрохірургія. 
матеріали Конгресу 
2000, 20–21 вересня  Івано-Франківськ (Яремче)  Науково-практична конференція нейрохірургів України  1. Профілактика і лікування нозокоміальної (внутрішньолікарняної) інфекції. Профілактика і лікування гнійно-запальних ускладнень після нейрохірургічних втручань.
2. Комплексне лікування епілепсії. 
матеріали конференції 
1999, 4–7 жовтня  Луганськ  Науково-практична конференція нейрохірургів України  1. Травматичні ушкодження периферійної нервової системи та їх наслідки.
2. Розробка стандартів в нейрохірургії.
3. Нова міжнародна класифікація новоутворень головного мозку. 
 
1998, 14–18 вересня  Одеса  II з’їзд нейрохірургів України  1. Організаційні питання розвитку нейрохірургічної служби в Україні
2. Травма головного мозку і периферічної системи
3. Нейроонкологія
4. Судинна патологія центральної нервової системи
5. Функціональна і відновлювальна нейрохірургія
6. Нейрохірургічна патологія дитячого віку
7. Ушкодження і захворювання спинного мозку і хребта
8. Мініінвазивна нейрохірургія
9. Вплив малих доз радіації (наслідки Чорнобильської катастрофи) на нервову систему
10. Медична реабілітація в нейрохірургії 
 
1997, 1–2 жовтня  Донецьк (Слав’яногорськ)  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Нові технології оперативних втручань в нейрохірургії. Малоінвазивна нейрохірургія
Актуальні питання гострої хребетно-спинномозкової травми 
 
1996, 23–24 жовтня  Львів  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Підвищення ефективності та розширення методичного забезпечення інструментальної діагностики різних форм нейрохірургічної патології   
1995, 25–26 травня  Ужгород  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Актуальні питання організації та надання спеціалізованої нейрохірургічної допомоги дітям   
1994, 22–23 вересня  Дніпропетровськ  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Актуальні питання організації і надання спеціалізованої допомоги хворим з нейрохірургічними формами цереброваскулярної патології   
1994, 14–15 квітня  Київ  Науково-практична конференція нейрохірургів України  Актуальні питання організації та надання нейрохірургічної допомоги хворим із травматичними ушкодженнями периферійних нервів   
1993, 23–26 листопада  Київ  I з’їзд нейрохірургів України  1. Патогенез закритої черепно-мозкової травми
2. Вплив наслідків Чорнобильської аварії на головний мозок
3. Невідкладна нейрохірургія
4. Нове в нейрохірургії
5. Доповіді молодих нейрохірургів