Затверджено рішенням Правління

                                                                 ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

                                                                       «02»  березня  2021 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок внесення та розміри вступних та членських внесків

ГО «Українська асоціація нейрохірургів»

Визначення термінів

Терміни вживаються в даному Положенні в наступному значенні:

Організація – громадська організація «Українська асоціація нейрохірургів».

Положення – Положення про членські внески Організації.

Щорічний членський внесок – фіксована грошова сума, яка щорічно сплачується членом організації в порядку, розмірах та строки, визначені даним Положенням.

І. Загальні положення

1.1. Всі члени Організації зобов’язані при вступі до Організації та в подальшому сплачувати щорічні членські внески.

1.2. Внески використовуються на забезпечення статутної діяльності Організації.

II. Розмір членських внесків

2.1. Розмір вступного внеску складає 500 гривень, щорічного членського внеску складає 1000 гривень (для лікарів суміжних спеціальностей і відповідно 250 і 500 гривень).

2.2. За рішенням Правління Організації розмір членських внесків може бути змінений.

2.3. Рішення про зміну розміру членських внесків вступає в силу після затвердження його Правлінням Організації.

2.4. Рішення про зміну розміру членських внесків надсилається членам Організації не пізніше, ніж у триденний строк з дати його прийняття та з відповідним обґрунтуванням.

III. Порядок сплати та обліку членських внесків

3.1. Щорічний членський внесок сплачується протягом 90 (дев’яносто) днів з початку першого місяця нового року.

3.2. В окремих випадках Правління Організації за заявою її члена може подовжити термін сплати щорічного членського внеску, але не більше ніж на 1 (один) місяць від визначеної цим Положенням дати, а також звільнити від сплати членських внесків.

3.3. Членські внески сплачуться у безготівковій формі на банківський рахунок Організації.

3.4. В разі сплати членського внеску до скарбника Організації подається копія платіжного доручення на перерахування внеску з відміткою установи банку та зазначенням виду внеску (вступний, щорічний членський внесок).

3.5. Правильність та своєчасність сплати щорічних членських внесків контролює скарбник Організації. За 1 (один) місяць до закінчення року скарбник розсилає членам Організації повідомлення про необхідність сплати щорічних членських внесків.

3.6. Правомірність використання коштів, що надійшли до Організації від її членів, не рідше ніж один раз на два роки перевіряє Контрольно-ревізійна комісія. Про результати перевірок Контрольно-ревізійна комісія звітує перед З’їздом.

IV. Відповідальність за несплату членських внесків

4.1. Члени Організації, які вчасно не сплатили членські внески, вважаються такими, що мають заборгованість по сплаті членських внесків.

4.2. З моменту виникнення заборгованості і до моменту її погашення член Організації втрачає:

- право голосу в усіх органах Організації;

- право відвідувати будь-які заходи (конференції, семінари, проекти, в тому числі міжнародні), які проводяться в межах Організації, а також ті, на які її члени запрошені як представники.

4.3. Якщо членські внески не будуть сплачені у строки визначені п.3.1 та п.3.2 даного Положення, то така особа виключається з Організації рішенням Правління.

4.4. Поновлення члена Організації, якого було виключено через несплату членських внесків, відбувається за рішенням Правління простою більшістю голосів і після сплати внеску для поновлення членства в Організації, який складає 5000 гривень.

V. Благодійні та цільові внески

5.1 Члени мають право передавати Організації в будь-який звітний період та в будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлену суму членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Організації та робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності Організації.

5.2. При сплаті вступних, щорічних членських внесків, внеску для поновлення членства в Організації, благодійних або цільових внесків, члени Організації мають чітко вказувати вид платежу у платіжних документах:

- Прізвище і ініціали;

- вступний внесок;

- щорічний членський внесок;

- внесок для поновлення членства в Організації;

- благодійний внесок;

- цільовий внесок на (назва заходу, проекту, програми).

VI. Порядок затвердження, внесення змін та доповнень до цього Положення

6.1. Положення затверджується Правлінням Організації.

6.2. За рішенням Правління до цього Положення можуть бути внесені зміни та доповнення.

VІІ. Прикінцеві положення

7.1. При виході із Організації сплачені членські внески не повертаються

 

Інформація

про членські та вступний внески до Української асоціації нейрохірургів (УАН), членські внески Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств (EANS) та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (WFNS)

1. Розмір вступних внесків до УАН становить 500 грн. і сплачується при вступі. Особа, що вступила до УАН, не звільняється від щорічних внесків за поточний рік.

2. Розмір членських внесків до УАН становить 1000 грн. на рік. Термін сплати внесків - до 1 березня року, за який сплачуються внески.

3. УАН є колективним членом Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств (European Association of Neurosurgical Societies [EANS]) та Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (World Federation of Neurosurgical Societies [WFNS]). Відповідно до статутів WFNS і EANS, УАН повинна сплачувати щорічні внески за кожного члена УАН у розмірі €15.00 (EANS) та USD 8.00 (WFNS), що дає можливість представникам УАН брати участь у заходах, які проводяться цими організаціями та отримувати щорічну квоту (відповідно до сплачених членами УАН внесків) на підготовку молодих нейрохірургів у провідних нейрохірургічних центрах за кордоном. Термін сплати внесків - до 1 березня року, за який сплачуються внески.

4. Окремо передбачено індивідуальне членство в EANS, яке надає можливість користуватися індивідуальними пільгами при участі у освітніх та наукових заходах, які проводяться EANS. Однак, згідно статуту EANS, індивідуальне членство не звільняє від сплати членами УАН щорічних внесків до УАН (як колективного члена EANS). У разі несплати щорічних внесків індивідуальними членами EANS до УАН відповідна інформація доводиться до керівництва EANS, що може, за рішенням EANS, призвести до призупинення індивідуального членства.

5. Член УАН, який не вносить протягом 12-ти місяців членські внески, вважається таким, що вибув із членів УАН, що оформляється рішенням Президії Асоціації з наданням відповідної інформації до WFNS та EANS.

6. При наявності заборгованості по членським внескам до УАН рекомендація УАН для проходження атестації не видається.

7. Особа, яка виключена із членів УАН, позбавляється усіх пільг щодо участі у заходах,  які проводяться за участі УАН.

УВАГА! Змінено банківські реквізити Української асоціації нейрохірургів:

Отримувач   ГО «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ НЕЙРОХІРУРГІВ»
Код ЄДРПОУ  20014926
№ рахунку

UA323052990000026006033600515

Банк-отримувач АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Код банку-отримувача МФО 312378
Призначення платежу П.І.Б. членські внески за 20__рік (вказати рік)

Розмір членських внесків:

Вступний внесок – 500 грн. (одноразово, при вступі до УАН)

Щорічні внески 2013-2020 рр.:
2013 р. – 100 грн.
2014 р. – 100 грн.
2015 р. – 350 грн.
2016 р. – 500 грн.
2017 р. – 500 грн.
2018 р. – 500 грн.
2019 р. – 500 грн
2020 р. – 1000 грн.

УВАГА! Щорічний членський внесок, починаючи з 2020 року, – 1000 грн. (сплачується не пізніше 1 березня кожного року).

У цю суму входить внесок УАН як колективного члена до Європейської Асоціації Нейрохірургічних Товариств (EuropeanAssociationofNeurosurgicalSocieties [EANS]) – 15 Євро та до Всесвітньої Федерації Нейрохірургічних Товариств (WorldFederationofNeurosurgicalSocieties [WFNS]) – 8 доларів США по курсу Нацбанку на момент оплати).

Прохання скановані копії квитанцій надсилати на електронну адресу скарбника УАН Олександра Духовського Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.та на електронну адресу секретаріату УАН Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , або шляхом Viber, WhatsApp, Telegram +380674660681

У разі виникнення питань прохання телефонувати Скарбнику УАН Олександру Духовському +380675703889 або Відповідальному секретарю УАН Андрію Гуку +380674660681; +380503825330.

Завантажити анкету та заяву на вступ до УАН

Завантажити анкету та заяву на вступ до EANS/WFNS