Наша політика виправлення раніше опублікованих помилок полягає в тому, щоб розглядати спростування (критику читачів) первинних дослідницьких робіт та публікувати їх, якщо тільки автор спростувань надасть переконливі докази того, що основне твердження оригінальної статті було невірним. Спростування рецензуються, за можливості, тими ж рецензентами, які проводили експертизу оригіналу статті. Копія зазвичай також відправляється відповідальному автору оригінальної статті.

Ukrainian Neurosurgical Journal використовує наступну політику внесення виправлень в друковані та онлайн-версії рецензованого контенту.

Опублікуванню підлягають поправки, які впливають на рівень публікації та / або наукову точність інформації, опублікованої в друкованому та електронному вигляді в журналі. Можливе використання чотирьох видів поправок:

Помилки або виправлення видавця - повідомлення про значну помилку, допущену журналом, яка впливає на рівень публікації або наукову цілісність статті, або репутацію авторів або журналу.

Помилки або виправлення авторів - повідомлення про значну помилку, зроблену автором (ами), яка впливає на рівень публікації або наукову цілісність статті, або репутацію авторів або журналу.

Відвод - повідомлення про недійсні результати, що вплинули на достовірність вже опублікованої статті. Оригінальна стаття позначається як відкликана, але залишається доступною для читачів, а заява про спростування, що повідомляє читачам про недійсність опублікованій статті, двоспрямовано пов'язана з оригінальною опублікованою статтею.

Доповнення -повідомлення про додаткову інформацію про статтю. Доповнення публікують, якщо, на думку редакторів, воно має вирішальне значення для розуміння читачем значної частини опублікованого матеріалу. До Доповнення також відноситься Висловлення стурбованості, яке є заявою редакції про серйозні побоювання, пов'язані з опублікованою статтею.

Читачі, які виявили помилку, повинні відправити листа на електронну пошту журналу, чітко вказавши посилання на публікацію, назву, автора і розділ статті, коротко пояснивши помилку.

Спростування, як правило, публікуються у розділі «Повідомлення» (як онлайн, так і в друкованому вигляді), можливо з короткою відповіддю оригінальних авторів.