Наша політика полягає в тому, щоб дослідження, описані в опублікованих статтях, відповідали морально етичним принципам і стандартам. Щоб досягти цього, ми прагнемо оцінити етичні аспекти будь-якої представленої роботи, в якій беруть участь люди або тварини.

Всі процедури, що описують експерименти із залученням людей та тварин, необхідно проводити, керуючись нормами біоетики, задекларованими у відповідних законах:

Автори повинні проводити дослідження таким чином, щоб забезпечити прийняття адекватних заходів для мінімізації шкоди учасникам, запобігання примусу або експлуатації, захисту конфіденційності і зведення до мінімуму ризику фізичної та психологічної шкоди.

У рукописи повинно бути чітко відображено, що від усіх людей, що стали об'єктами досліджень, отримано інформовану згоду.

Дослідження за участю тварин повинні проводитися з урахуванням реалізації принципів 3R:
3R - це загальноприйнята етична основа для проведення наукових експериментів з гуманним використанням тварин: Replacement (заміна) - використання методів, що не задіюють тварин; Reduction (скорочення) - методи, які зменшують кількість використовуваних тварин; Refinement (вдосконалення) - методи, які покращують стан тваринза рахунок використання знеболюючих і нетравматичнихй методів.

Експериментальні дослідження, проведені на людях або тваринах, обов’язково повинні бути схвалені комітетом (комісією) з питань етики наукової установи, на базі якої проведене дослідження. Відмітка про це та № протоколу засідання мають бути вказані у рукописі. Юридичне і етичне схвалення повинне бути отримано до початку дослідження.

Методика експерименту повинна бути ретельно описана в розділі "Матеріали і методи".

У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».