1. Наукові статті, що надійшли до редакції, відповідають тематиці журналу, оформлені відповідно до Умов публікації в UNJ, підлягають обов'язковому рецензуванню з метою їх експертної оцінки.

2. Розглядаються тільки раніше неопубліковані рукописи.

3. Головний редактор визначає відповідність статті профілю журналу і направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, який є визнаним фахівцем з тематики рецензованого матеріалу.

4. Рецензування - подвійне сліпе: і рецензентам і авторам редакція надсилає матеріали без зазначення імен.

5. Рецензування проводиться конфіденційно. Рецензентам повідомляють про те, що надіслані їм рукописи є власністю авторів і містять відомості, що не підлягають розголошенню. Порушення конфіденційності можливо тільки у випадку заяви про плагіат або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов'язкове.

6. Якщо рецензія містить зауваження до статті, то вона направляється автору з пропозицією врахувати рекомендації при підготовці нового варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Перероблена автором стаття перевіряється співробітниками редакції або повторно направляється на рецензування (залежно від висновку експерта).

7. У разі, коли рецензент не рекомендував статтю до публікації, головний редактор може направити статтю іншому рецензенту.

8. Рукопис, що отримав суперечливі рецензії, може бути направлений на додаткове рецензування або питання про його публікування винесене на редакційну колегію.

9. Якщо на рукопис отримано дві негативні рецензії, то головний редактор має право відразу відхилити поданий рукопис і не публікувати його.

10. Остаточне рішення про публікацію статті приймає Головний редактор.