Ця політика описує керівні принципи в процесі публікації Ukrainian Neurosurgical Journal. Зокрема, журнал приймає і прагне дотримуватися наступних стандартів та вимог:

COPE - Комітет з публікаційній етики https://publicationethics.org/

ICMJE - Міжнародний комітет редакторів медичних журналів http://www.icmje.org/

Правила відправки рукопису

Відправка рукопису до Ukrainian Neurosurgical Journal передбачає, що цей рукопис ще не був опублікований або надісланий в інше видавництво. Автори не можуть подавати свій рукопис в інший журнал, поки він знаходиться на розгляді в Ukrainian Neurosurgical Journal.

Ми залишаємо за собою право відхилити статтю навіть після того, як вона буде прийнята, якщо стане очевидно, що існують серйозні проблеми з її науковим змістом або були порушені наші правила публікації.

Обов'язки автора

Авторство передбачає суттєвий інтелектуальний внесок в постановку мети, планування і вироблення дизайну дослідження, збір даних, обробку літературних джерел, написання тексту і критичну оцінку отриманих результатів, які приведуть до певних висновків. Кожен автор повинен взяти в роботі участь, достатню для того, щоб нести публічну відповідальність за відповідну частину вмісту статті.

Всі особи, зазначені в якості авторів, повинні схвалити підсумковий варіант рукопису, а також його відправку в журнал для публікації.

Відповідальний автор виступає контактною особою між видавцем і іншими авторами. Він повинен інформувати співавторів і залучати їх до прийняття рішень з питань публікації (наприклад, в разі відповіді на коментарі рецензентів).

Дослідження на тваринах

Дослідження за участю підконтрольних тварин повинні відповідати міжнародно-прийнятих етичним стандартам для типу дослідження, включаючи, крім іншого, отримання схвалення конкретного дослідження відповідним комітетом з етики, отримання відповідних дозволів для проведення дослідження та надання необхідних деталей для досліджень за участю приматів, які не є людьми.

Дослідження на людях

Дослідження за участю учасників повинні відповідати міжнародно прийнятим етичним стандартам для даного типу дослідження, включаючи, крім іншого, отримання схвалення конкретного дослідження відповідним комітетом з етики, вжиття заходів щодо захисту конфіденційності учасників, отримання інформованої згоди та надання документації з клінічних випробувань.

Конфлікт інтересів

Автори, рецензенти і редактори повинні декларувати потенційні конфлікти інтересів або інтереси, які можуть бути сприйняті як такі, якщо вони мають відношення до дослідження. Конфлікт інтересів може відноситись до фізичної або юридичної особи і може мати фінансовий, нефінансовий, професійний або особистий характер.

Розкриття джерел фінансування

Автори повинні вказати всі сторонні джерела фінансування дослідницької роботи (гранти, субсидії, пожертвування, медичні компанії, що надають обладнання, медикаменти, і / або інша підтримка, яка сприяє проведенню дослідження або написанню статті). Важливо детально описати роль спонсорів в дизайні дослідження; зборі, аналізі та інтерпретації даних; рішенні про публікацію результатів; підготовці та доопрацюванні статті. Якщо спонсор не мав такої участі, автори повинні вказати це. Якщо дослідження не мало фінансової підтримки, в статті повинно бути зазначено: «Дослідження не мало спонсорської підтримки». Інформацію про фінансування слід вказати в кінці рукопису (перед списком літератури) в рубриці "Розкриття інформації" під заголовком «Фінансування».

Ліцензія на публікації

Видання публікує статті під ліцензією Creative Commons - CC BY - Зазначення Авторства - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Ця ліцензія дозволяє іншим розповсюджувати, редагувати твір, вносити в нього зміни, і брати його за основу для інших творів, навіть для використання з комерційною метою, за умови зазначення авторства.

Етика видавничої діяльності

Автори досліджень, опублікованих в Ukrainian Neurosurgical Journal, повинні дотримуватися передового досвіду в області етики публікацій. Ukrainian Neurosurgical Journal дотримується Кодексу поведінки Комітету з етики публікацій (COPE) https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf і прагне дотримуватися його рекомендацій з передової практики.

Повний опис політик, а також будь-які додаткові вимоги до авторів можна знайти на сайті Ukrainian Neurosurgical Journal в розділі «Редакційна політика» http://theunj.org/about/editorialPolicies.